Ortaklık Yapısı

Şirketin Pay Sahipleri ve Pay Oranları

Ortağın Adı/Unvanı

Pay Adedi

Pay Bedeli (TL)

Oy Hakkı (%)

Park Holding A.Ş.

2.999.000

2.999.000

99,97%

Turgay Ciner

1.000

1.000

0,03%

Toplam

3.000.000

3.000.000

100%